Ana Sayfa
DUYURULAR

6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günün'de Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen HASTA EĞİTİM PROGRAMINA tüm lenfödem hastalarını ve yakınlarını bekliyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız

Sempozyuma katılım ücretsizdir. Kontenjan kısıtlılığından dolayı info@hacettepelenfödem.edu.tr veya pinarborman@hacettepe.edu.tr adresine başvurarak kimlik ve iletişim bilgileri (ad-soyad, çalıştığı kurum, öğrenci/fizyoterapist/hemşire/hekim, tel) yazarak ön kayıt yaptırılması gereklidir

21 Aralık 2017 'HÜ III. LENFÖDEM SEMPOZYUMU: PEDİATRİK LENFÖDEM VE BAŞ-BOYUN BÖLGESİ LENFÖDEMLERİ' HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SIHHIYE KAMPÜSÜ KONFERANS MERKEZİ R SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Sempozyum programı için tıklayınız. 

HÜ lenfödem Uygulama Araştırma Merkezinde pazartesi çarşamba ve cuma günü 13.30-16.30 arasında hasta kabul edilmektedir. Randevu için 3052925 nolu telefona başvurulması uygundur 
LENFÖDEM ERKEN TANI VE ERKEN TEDAVİ GEREKTİREN BİR HASTALIKTIR! Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...


 

HÜ Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezinin düzenlediği II. Lenfödem Sempozyumu multidisipliner başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleşitirildi

LENFÖDEM ERKEN TANI VE ERKEN TEDAVİ GEREKTİREN BİR HASTALIKTIR!

LENFÖDEM NEDİR?

Lenfödem, lenf sıvısının dolaşımındaki yetersizlik yüzünden dokular arasında proteinden zengin sıvı birikimine bağlı olarak şişlik ve ilerleyen dönemlerde etkilenen dokularda kronik inflamasyon ve dokularda sertleşme ile cilt üzerinde değişikliklerin görüldüğü bir durumdur. Genellikle kollarda veya bacaklarda şişme ile karakterizedir ancak yüz, boyun, karın ve genital organlarda da lenfödem gelişebilir.

Lenfödem primer ve sekonder nedenlere bağlı olabilir. Primer nedenler arasında doğumsal herediter olarak görülebilir. Doğumsal olarak da erken çocukluk veya geç ergenlik dönemlerinde yüz, kol, bacak veya karın gibi bölgelerde lenfödem görülebilir. Ailede bu durum var olabilir veya olmayabilir. Ancak daha sıklıkla sekonder nedenlere bağlı gelişmektedir. Bu nedenler arasında kanser tedavileri, yaralanmalar, enfeksiyonlar, aşırı şişmanlık, aşırı varis oluşumu ya da lipödem gibi nedenler sayılabilir. Ülkemizde lenfödemin nedenleri arasında en fazla kanser cerrahileri dikkat çekmektedir. Özelikle meme kanser cerrahileri sonrasında kolda ve gövde yarısında görülebilmektedir. Sadece meme kanseri değil, karın içi organ veya yumurtalık ya da rahim kanserine bağlı ameliyatlardan sonra da gelişebilmektedir. Kanserli hastalarda erken tanı ve gelişmekte olan tedavi yöntemleri ile sağ kalım oranları ve süreleri artmıştır. Bu süreçte cerrahi tipi, çıkarılan lenf nodu sayısı, kemoterapi, radyoterapi bölgesi ve radyoterapi dozuna da bağlı olarak değişen derecelerde lenfatik sistemin taşıma kapasitesi bozulabilmekte ve lenfödem erken dönemde veya tedaviden yıllar sonra gelişebilmektedir.

Erken dönemlerde kol veya bacaklarda rahatsızlık, ağırlık hissi, şişlik hissi, giysilerin ayakkabıların veya takıların o tarafta sıkması, gibi belirtilerle kendini gösteren lenfödem erken dönemde tedavi edilmezse etkilenen dokularda bağ dokuda artış, yağ dokuda proliferasyon ile sertleşmelere, cilt ve cilt altında kalınlaşmalara, şişliklerin artmasına ve ciltte hiperkeratoz ve papillom gibi deri değişikliklerine yol açmaktadır Yine tedavi edilmeyen lenfödem durumları selülit, erizipel veya lenfanjit gibi enfeksiyonlara yol açıp hastaneye yatmayı gerektiren tıbbi acil durum oluşturabilmektedir. Tüm bu durumlar yaşam kalitesini negatif etkileyen fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğurur. Ekstremitelerde ağırlık hissi, uyuşukluk, eklem hareket açıklığında kısıtlılıklar, fiziksel olarak kol veya bacak fonksiyonlarında bozulmalar, günlük yaşam aktivitelerinde ve giyinmede zorluklar gelişebilir. Ayrıca vücut imajlarında bozulma yüzünden özgüvende azalma, duygu-durum bozuklukları kliniğe eşlik edebilir. Kozmetik problemlerin yanında psikososyal durum, fonksiyonel durum ve dolayısıyla hastanın tüm yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir.

TANI VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Lenfödem tedavisi bu konuda eğitimli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları, fizyoterapistler gerektiğinde psikolog ve lenfödem cerrahlarını kapsayan multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmelidir. Lenfödem tedavisinde primer olarak birbiri içine geçen 2 fazdan oluşan Kompleks Dekonjestif Terapi (kombine boşaltıcı tedavi) altın standarttır. Kompleks dekonjestif terapideki Faz 1 aktif tedavi fazıdır ve günlük tedavilerden oluşur. Cilt, tırnak bakımı, günlük yaşamında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili eğitim, elle yapılan özel bir drenaj masajı, özel kısa gerim bandajları ile yapılan çok tabakalı bandajlama, egzersiz ve kendine bakım eğitimlerini kapsayan bu dönem yaklaşık 3 hafta sürer. Faz 2 devam dönemidir ve hastanın yaşamının sonuna dek devam eder. Bu dönem cilt-tırnak bakımı, egzersizlerin devamı yanında; hekim tarafından hastanın şişliğinin durumuna göre reçete edilen bası giysilerinin gün boyunca kullanımı, gerektiğinde özel drenaj masajı, gece bandajlama ve/veya özel gece giysileri ve bu konuda uzman hekim tarafından yapılacak takip vizitlerinden oluşur.

Lenfödemin erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Lenfödem ilerledikçe tedavide başarı oranı da düşmektedir ve komplikasyonlar hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. Aslında en ideali hastalık oluşmadan engellemektir Bu amaçla başta kanser cerrahileri olmak üzere ameliyat öncesinde hastalar lenfödem komplikasyonu hakkında bilgilendirilmeli, erken tanı ve farkındalık eğitimi ile yönlendirilmelidir. Hastaların gözle görülebilen şişlikleri gelişmeden önce, kol ya da bacaklardaki ağırlık hissi başladığında hekime başvurmaları uygundur.  Lenfödemde erken tanı ve tedavi hala çözülmesi gereken bir problemdir. Maalesef sadece hastalar arasında değil, bu hastaları medikal veya cerrahi yönden tedavi eden hekimlerin de farkındalığı çok yeterli olmayabilir. Tıp eğitiminde bile çok fazla yer verilmeyen bu konuyla ilgili hem farkındalık/eğitim hem de tanı ve tedavi açısından ülkemizde önemli eksiklikler ve karşılanmayan tedavi ihtiyacı mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı hastalar hem tanı hem de tedavi aşamalarında çok zorluklar yaşamakta ve farklı merkezlerde dolaşarak, dertlerine çare aramakta, gerekli olmayan incelemelerle vakit kaybedebilmekte ve uygun tedavilere erişememektedir.

Lenfödem konusunda sağlık profesyonelleri olarak güç birliği yapmak, farkındalık ve eğitim ortamı sağlamak, lenfödem önleyici yaklaşımlarla ilgili hastaları eğitmek, erken dönemde tanı ve tedavi imkanları sağlamak ve artırmak, bilimsel arenada ve hasta hizmetlerinde standardizasyon ve farklılık yaratmak amacıyla 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezi (www.lenfodem.hacettepe.edu.tr) kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi zemin katta haftanın 3 günü öğleden sonra hizmet veren merkezimizde hastalara lenfödem önleyici yaklaşımlar ve erken tanı konusunda eğitim verilmekte ve tedaviye ihtiyacı olanlar belirlenerek FTR Anabilim Dalındaki tedavi ünitesine yönlendirilmektedir. Merkezimizin faaliyetleri olarak, her yıl sağlık pofesyonelleri ve hastalara, üst ve alt ekstremite lenfödem eğitimleri verilmekte ve multidisipliner olarak yıllık sempozyumlar düzenlenmektedir.

6 MART Dünya Lenfödem Farkındalık Günü dolayısıyla tüm lenfödemli hastalarımızın ve ailelerinin gününü kutlar, komplikasyonsuz, başarılı ve etkin lenfödem tanı ve tedavisiyle ilgili olarak, bu konuda farkındalığın önemini vurgularız.

Prof. Dr. Pınar Borman
Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

KONUYLA İLGİLİ DOKÜMANLAR

Lenfatik Sitemi Oluşturan Yapılar ve Fonksiyonları
Prof. Dr. Pınar Borman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Lenfatik Sistem Fizyolojisi
Doç. Dr. Melek Serpil Talas
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Lenfödem Tedavisi: Genel Bakış
Prof. Dr. Pınar Borman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

Meme Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Doç. Dr. Melek Serpil Talas
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Manuel Lenfatik Drenaj
Prof. Dr. Türkan Akbayrak
Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Lenfödemde Kompresyon Tedavisi
Prof. Dr. Türkan Akbayrak
Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Lenfödem ve Egzersiz
Prof. Dr. Türkan Akbayrak
Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Türkan Akbayrak
Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama ve Araştırma Merkezi